เครื่องฟอกอากาศจำเป็นแค่ไหน

Share This:

เครื่องฟอกอากาศจำเป็นแค่ไหน

ไม่เพียงแต่ไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดโรคภูมิแพ้ ตัวฝุ่นละอองในอากาศเอง ก็มีความอันตรายไม่แพ้กัน แต่หลายคนมักมองข้ามไป ปล่อยให้เครื่องฟอกอากาศโดยธรรมชาติอย่างจมูก ปอด ทำงานกันเต็มกำลัง ไม่ได้พักผ่อน แม้ยามนอนหลับ ถ้าคุณใส่ใจกับสุขภาพ และได้เห็นสิ่งที่แอบอยู่บนที่นอนจากการทำความสะอาดที่นอนของ BedCleaning.Net แล้ว เราเชื่อว่าคุณน่าจะกำลังมองหาตัวช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านคุณบ้างแน่นอน 

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แต่ค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องคิดให้รอบคอบ เมื่อมีเงินสักก้อนก็อยากไปพักผ่อน หาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดบ้าง อะไรบ้าง บางคนไปเที่ยวต่างจังหวัด บางคนไปต่างประเทศ ถ้าฉุกคิดสักนิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องฟอกอากาศสักตัว คุ้มค่ากว่าการไปเที่ยวต่างประเทศสูดอากาศดีๆสามสี่วันแน่นอน คุณเลือกได้ว่าจะให้รางวัลแก่ตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการไปเที่ยวสามสี่วัน หรือให้รางวัลที่สัมผัสได้ทุกๆ วัน ด้วยเครื่องฟอกอากาศจาก Bionaire
ระดับฝุ่นละอองในอากาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงกว่าระดับมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไว้ ในแต่ละปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรระหว่าง 4,000 – 5,500 ราย เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสฝุ่นละออง การลด ระดับฝุ่นละอองในอากาศลง 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะช่วย ประหยัดเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และการปรับปรุง คุณภาพชีวิตให้รัฐหลายหมื่นล้านบาท
 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง ส่วนใหญ่มาจากยานยนต์ และโรงงาน อุตสาหกรรม มีรถยนต์หลายล้านคันอยู่ในกรุงเทพมหานคร ครึ่งหนึ่งของโรงงานทั้งประเทศตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ซึ่งคาดว่ามี ฝุ่นละอองจำนวนหลายล้านตันเกิดจากสาเหตุนี้
 
ระดับฝุ่นละอองในอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปีของระดับฝุ่นละอองในบริเวณย่านที่พักอาศัยมีค่าสุงกว่า ค่ามาตรฐาน (0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสอดคล้อง กับค่าที่วัดได้โดยกระทรวงสาธารณสุขที่พบค่าระหว่าง 0.13 ถึง 0.38 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาได้ดี จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าร้อยละ 4 ถึง 43 ของการตรวจวัด มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน
 
แหล่งที่มาของฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่นในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ มีที่มาจาก 5 แหล่งสำคัญ คือ ฝุ่นปลิวจากถนน ฝุ่นจากรถยนต์ ฝุ่นจากการก่อสร้าง ฝุ่นจากหม้อไอน้ำ และฝุ่นจากโรงไฟฟ้า
 
ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อคนไทย นอกจากจะลดความสามารถในการมองที่ทำให้เกิดความสกปรกและ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้ว จากการศึกษาทั่วโลกพบว่าฝุ่นละออง สามารถทำให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร ทำให้เกิดโรคในระบบทาง เดินหายใจและโรคในระบบหัวใจ และหลอดเลือด
 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากฝุ่นละออง นอกจากการประเมินความเสียหายในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิต แล้ว ผลกระทบจากฝุ่นละอองยังสามารถประเมินในรูปความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจได้ด้วย ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปได้แก่ ค่าบริการของแพทย์ ค่ายา ค่าห้องพักในโรงพยาบาล และการบริการอื่นๆ และค่าความ สูญเสียรายได้จากการหยุดงาน ประมาณกันว่าในแต่ละครอบครัว ต้องจ่าย 1.6 % ของรายได้ต่อเดือนในครอบครัวเป็นค่ารักษาพยาบาล โรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง มูลค่านี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่าย เพื่อการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งหมดทุกโรคของแต่ละครอบครัว 
 
เป็นที่ยอมรับแล้วว่าสุขภาพที่ดี คือหลักประกันแห่งความสำเร็จ และมาจากองค์ประกอบของการที่ได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ น้ำสะอาดปลอดเชื้อโรคและสารพิษ ประการที่สำคัญที่สุดคือ อากาศที่มีคุณภาพ ถ้าสมองขาดออกซิเจนเพียง 30 วินาที เซลล์สมองอาจเสื่อม ซึ่งก็เหมือนกับการตายทั้งเป็น อากาศที่เราหายใจจึงมีความสำคัญที่สุดจึงย่อมมองข้ามไม่ได้ เครื่องฟอกอากาศช่วยให้เรามีอากาศสะอาด และวางใจได้สำหรับอยู่ในห้องนอน, ห้องทำงาน, ห้องประชุม ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นห้องปิด (Indor)
หลังจากทำความสะอาดที่นอน ดูดฝุ่นกำจัดไรฝุ่นแล้ว ในแต่ละวันการรักษาให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศจึงสำคัญมาก เครื่องฟอกอากาศ ไบออนแอร์ (BIONAIRE) วิวัฒนาการใหม่ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่คิดริเริ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากความต้องการของผู้บริโภค และจากตัวแทนจำหน่ายระดับชั้นนำอีกเป็นจำนวนมาก เราได้ทุ่มเท วิเคราะห์ วิจัยในการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ ว่าควรจะผลิตอย่างไร ผลสรุปที่ได้ก็คือ เครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่แห่งอนาคต ปลอดเชื้อทั้งเครื่องและแผ่นกรอง เพื่อ ฟอกอากาศมลพิษ ฟอกชีวิตให้สดใส
เครื่องฟอกอากาศทำหน้าที่ดังนี้
1. กรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนด้วยแผ่นกรองระดับ HEPA (0.3 ไมครอน 99.97%) 
    หรือกรองระดับ ULPA (0.1 ไมครอนได้ 99.99%)
2. กรองกลิ่นและก๊าซพิษ
3. หมุนเวียนอากาศอย่างน้อย 3 รอบ / ชั่วโมง
4. ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศไม่ให้แพร่และขยายจำนวน
5. บางรุ่นอาจให้ประจุลบเหมือนธรมมชาติ
เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างไร
ฝุ่นละอองและอากาศปนเปื้อน ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณจะถูกดูดผ่านเข้าเครื่องผ่านแผงระบายอากาศเข้าตัวเครื่อง ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดของแผ่นกรอง ULPA ซึ่งมีอนุภาพในการดักจับฝุ่นละอองตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไปจนถึงขนาดที่เล็กกว่า 0.1-0.3 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (1 ไมครอนน = 1/10,000 ม.ม.) โดยแผ่นคาร์บอนขนาดใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซับกำจัดกลิ่น ช่วยให้อากาศที่ผ่านออกจากเครื่องมีกลิ่นสะอาด และสดชื่นขึ้น
 
เหตุผลที่ต้องเป็นเครื่องฟอกอากาศ ไบออนแอร์ เพราะ
BIONAIRE ได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศอย่างจริงจังโดยเฉพาะมากกว่า 20 ปีแผ่นกรองและตัวเเครื่องผสานไมโครแบน (Microban) เพื่อยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ดังนั้นจึงมั่นใจในประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ ไบออนแอร์ (BIONAIRE) สามารถทำให้อากาศ สะอาด และปลอดเชื้อโรคอย่างแท้จริงไมโครแบน เป็นสารป้องกันแบคทีเรียที่นำไปผสานในพลาสติก สิ่งทอ และของเหลวต่างๆ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ  จำพวก แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ ที่เพาะเชื้ออยู่ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไมโครแบนจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ พิสูจน์แล้วว่าหลอดภัยจาก EPA (Environmental Protection Agency)
AHAM (The Association of Home Appliance Manufacturers) เป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น จากมาตรฐานที่ผู้บริโภคไว้วางใจได้ด้วยการเปรียบเทียบค่า CADR ของ 3 รายการ :- ควันบุหรี่, ละอองเกสร และฝุ่น (CADR :- บอกถึงปริมาตรของอากาศสะอาด ที่ผ่านการฟอกจากเครื่องฟอกอากาศ)
 
BIONAIRE เป็นผู้คิดค้นแผ่นกรองฉาบประจุไฟฟ้าที่เรียกว่า Electric และยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และได้พัฒนาประสิทธิภาพแผ่นกรองอย่างต่อเนื่องเป็นแผ่นกรอง HEPA (0.3 ไมครอน ประสิทธิภาพการกรอง 99.97%) และพัฒนาขั้นสูงสุด คือแผ่นกรอง ULPA สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอนมีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.99% และยังได้พัฒนาคิดค้นแผ่นกรอง HEPA ถาวร สามารถใช้งานได้ยาวนาน ไม่สิ้นเปลือง ลดค่าใช้จ่ายในอนาคต
 

Ionizer ทำหน้าที่กระจาย ionization ประจุลบสู่อากาศทำให้มวล (impurities pollutants) มีน้ำหนักมากขี้นจึงตกสู่พื้น หรือเกาะติดผนัง ตัวประจุลบนี้มีการศึกษาว่า มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค (GERMICIDE) และทำให้อากาศสดชื่นขึ้น (REFRESHED) การเพิ่มปริมาณประจุลบ (e) ในอากาศ ช่วยทำให้อากาศจำนวนหนึ่งเกิดการแตกตัวเป็น icon อิสระ O และ O2 จะรวมกันเป็น O3 (OZONE) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย สปอร์ รา ไวรัส และขจัดกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม

 

เครื่องฟอกอากาศรุ่น BAP-1560


ขนาด (กxลxส) (cm.)  :  30.5×31.8×52.1
น้ำหนัก (kg.) / CADR  :  6.8 / 180
เหมาะกับห้อง (m2)  :  40
แผ่นกรอง  :  ULPA
Ionizer  :  มี
อัตราการไหลของอากาศ (CFM) ที่ระดับ :L50 / M130 / H180คุณสมบัติของเครื่อง- ใช้แผ่นกรองพิเศษ ระดับ ULPA คือระดับการกรองที่ 0.1 ไมครอนที่ 99.999% เป็นมาตรฐานความบริสุทธิ์สะอาดสูงสุด (Top Rated Fineness Level) มีศักยภาพในการขจัดมลภาวะจุลชีพ แบคทีเรีย รวมไปถึงไวรัส
- เป็นระบบ No Escape/Vacuum Seal ระหว่างตัวเครื่อง (Housing) และแผ่นกรอง (Filter) ขจัดอากาศส่วนเล็ดรอด (By-Pass Air)
- ใช้แผ่นกรองที่ผ่านกรรมวิธียับยั้งและขจัดแบคทีเรียและเชื้อโรค (Microban Treated Filter) คือ ปลอด เชื้อได้ 99.99%
- ผ่านการรับรองจาก AHAM โดยมี CADR ถึง 140 CFM
- มี Electronic filter monitor สัญญาณไฟแสดงให้ทราบว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแผ่นกรอง ULPA
- มีพัดลม 3 Speed และเงียบสุดใน Speed ต่ำ (ต่ำกว่า 30 dB)
- มีการกระจายลมได้รอบปรับได้ถึง 360° (รอบตัว)
- มีสวิชท์เพิ่มเติมในการกระจายประจุลบ (IONISER) ให้ความสดชื่นและออกซิเจนบริสุทธิ์เหมือนอากาศตามธรรมชาติ
- รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เครื่องหมาย Bionaire Service Plus
 


ราคาเครื่อง  29,900 บาท ติดต่อรับส่วนลดพิเศษ Line ID : Benya38
 

เครื่องฟอกอากาศ Bionaire BAP-9700 
Air cleaner silver technology 
 
คุณสมบัติของเครื่อง
 
- ขนาด (กxลxส) (cm.)   :   29.9 x 25.4 x 67
- น้ำหนัก (kg.)                :   2.7
- แผ่นกรอง                     :   True HEPA กรองได้ 99.97%
- Ionizer                          :   มี
- ปรับแรงลมได้              :   4 ระดับ
- รีโมทคอนโทรล           :   มี
- CADR                           :   105
- เหมาะกับห้อง (ตร.ม.)  :   60 
Function
- ตัวกรองแบบถาวรเพียงแค่ใช้ลมเป่าในการทำความสะอาด
- ตั้งเวลาเปิดปิดได้
- ปรับความแรงลมได้ 4 ระดับ
- แสดงผลเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ระบบการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ
ราคา 25,900 บ. สอบถามโปรโมชั่น LineID : Benya38

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>